Monday , December 11 2023
Home / Sapnininkas – sapnų reikšmės

Sapnininkas – sapnų reikšmės

Sapnai – tai vienas iš paslaptingiausių žmogaus psichikos procesų, sapnuose atsispindi įsisąmoninti ir neįsisimoninti procesai, turiniu susiję su išorinio pasaulio reiškiniais bei psichofiziologiniais žmogaus organizmo procesais, poreikiais ir pan. Labiausiai sapnų turinys yra įtakojamas praeityje įvykusių įvykių, išgyvenimų ir pasąmonėje glūdinčios informacijos.

Tačiau nereikia pamiršti, kad sapnai atspindi sapnuojančiojo mintis, jausmus, pergyvenimus, siekius ir pan., todėl kiekvienas individas priklausomai nuo savo išsilavinimo, aplinkos, pomėgių gali turėti ir turi savitą “ženklų kalbą” – savo pasąmonės simboliką.

Sapnai sapnuojami iki pusiaunakčio 3val – išsipildo 3-5 dienų bėgyje arba per 5 metus, jai jūsu sapnas vyksta nuo pusiaunakčio 4val – iki ryto, tai sapnai išsipildo greitai arba per kelias dienas, o jai sapnai sapnuojami dienos metu tai dažniausiai išsipildo per 7val arba visai neišsipildo.

Čia pateikiami dažniausiai žinomi ir naudojami variantai A-Z tvarka, kurie tiksliausiai turėtu atspindėti jūsu sapnuotą daiktą, objektą arba veiksmą.

A
Abejoti – darbas arba sumanymas pavyks.
Abozas (gurguolė, kariuomenės vežimas) – patirsi aukštai stovinčių asmenų malonę.
Adata – girdėsi įžeidimus.
su adata siūti – geras pelnas.
su adata susižeisti – išgirsi širdį užgaunančią žinią.
rasti adatą – širdgėla.
Administracija – būsi įtrauktas į nepageidaujamą situaciją.
Adresas – sunkiai dirbsi.
Advokatas – išgirsi blogas naujienas ir turėsi nuostolių.
Aeroplanas (lėktuvas) – linksmas ir džiuginantis atsitikimas.
Agrastai – nelaimė, nuostoliai, nesėkmės.
Aguonos – turtai ir įsimylėjimas.
Agurkai – turtas ir laimė.
Aiškinti ką nors sapne – kur nors netikėtai susipainiosi netikėtose situacijose.
Akademija – svonės neišsipildys, o atneš nusivylimą.
Akėčios – sunkus, bet pelningas darbas.
Akis – džiaugsmas ir sėkmė.
sužeistos akys – kažkas padarys tau blogą.
Akinius sudaužyti – dirginantis silpnumas.
Akmenys – nesėkmė ir širdies skausmas.
Aksomas – ilga kelionė.
Aklu sapne būti – apgaulė.
Aktas (pvz. notaro ar teismo sprendimas) – nelaimė.
Akušerė – laimė ir pelnas.
Algą gauti – turėsi nemalonumų dėl pinigų.
Algos negauti – reikės ieškoti darbo.
Alkanas – sveikata, esi sveikas ir negreit susirgsi.
Aliejus – kas nors rengiasi mirti.
Alkūnė – netikėtai praturtėsi.
Alų daryti – oro permainos.
Ąlų gerti – bus lietaus.
Alksnis arba alksnynas – nelaimė kelionėje.
Alsuoti – liga.
Amato mokytis – didelė sėkmė.
Anglys (degančios) – gražus oras.
Antstolis – su valdžia turėsi reikalų, kurie atneš nuostolius.
Antspaudas – būsi valdžios įstaigose.
Savo antspaudą turėti – kas nors išpildys savo pažadus.
Antpečiai – garbė ir paaukštinimas.
Antis medžioti – sugalvosi kažkokį didelį projektą.
Antieną valgyti – turėsi svečių ar pats būsi baliuje.
Apaštalas – negera naujiena.
Apgamas savo veide- apgavystė.
Apgauti ką nors – nelaimė, kuri vėliau išeis tik į gerą.
Apeigos – gerų žmonių draugystėje būsi.
Apeigos bažnytinės – bloga.
Apsėti ar apsodinti lauką – tavo darbas bus pelningas.
Apynys – giminių suktybė ir gobšumas.
Apsiaustas – būsi kažkuo patenkintas.
apsiaustą dėvėti – sunkūs laikai.
Apvogti ką nors – namiškiai padarys tau bloga.
Aras (erelis) – tu atliksi didelį darbą ir būsi laimingas.
Arklys – netikėtai gausi pinigų.
Arkliu joti – didybė ir garbė.
Artistas ir pačiam būti artistu – nemalonumai su policija, teismais.
Artojas – susilauksi didelės garbės ir pripažinimo.
Aruodas pilnas – senatvėje laimingas būsi.
Aruodas tuščias – problemos.
Asilas – tave kvailiu palaikys.
Asilu joti – pasiseks priešą pašiepti.
Ąsotis pilnas skysčio – drėgnas oras.
Ašaros – tave apkalba pažįstami žmonės.
Atgimti iš numirusiųjų – keisi savo požiūrį į gyvenimą.
Atlaidai – turguje turėsi nuostolių.
Audra – kelyje priešai užpuls.
Augalai – teks dirbti sunkų darbą.
Auksą slėpti – barniai ir nesutarimai.
Ausys – išgirsi daug tuščių kalbų.
ilgas ausis turėti – būsi apkalbėtas ir apgautas.
Autai – ilgas ir vargingas gyvenimas.
Automobilis, autobusas – žmonių palankumas tau.
automobiliu važiuoti – geras darbas ir pajamos.
Autorius – nesėkmė ką nors darant.
Avalynė – šeimos padidėjimas.
Avilys – pelnas ir džiaugsmas.
Avys – ramus ir malonus gyvenimas.
Avys juodos – liūdesys.
Avys baltos – gerai.
Avižos – sėkmė žemės ūkyje.
Avietes valgyti – nemalonumai.
Azija – ilga kelionė.
keliauti į aziją – išsiskyrimas su šeima.
Ąžuolas – sėkmė darbe, gal net paaukštinimas pareigose.

B
Badas – sveikata ir ilgaamžiškumas.
Badymas – nelaimė.
jei Tave kas bado – draugai ar artimi apie tave blogai mąsto.
Bačka – tuščios svajonės.
bačka pilna – geri metai.
bačka tuščia – greit kažko pritrūksi.
Baidymas – visi reikalai eina blogyn.
Baigti kokį nors darbą – persikelsi gyventi į naują vietą.
Bajoras – pažeminimas.
daug bajorų, kalbėtis su jais – priešų užpuolimas.
Bala – sunkus darbas, nepriteklius.
skęstį, įkristi į balą – netikėtos nelaimės.
Balkis – keliausi į pavojingas vietoves.
Balanda – tušti plepalai
balandas rauti – turėsi nuostolių dėl namų netvarkos.
Balandis – žinios iš tolimos šalies.
burkuojantis balandis- sėkmė meilėje.
Balnas – išgirsi gerą žinią.
joti ant balno – gausi dovaną ar sulauksi garbės.
Bamba – malonūs prisiminimai.
Banda – pastovus ir ilgalaikis darbas.
nuosava banda – greitai gausi pinigų.
Bangos – dideli sunkumai.
Bankas – geri dalykai ir pelnas.
Bankrutuoti – kam nors bloga padarysi.
pačiam subankrutuoti – nepasiseks prekyboje.
Barankos – būsi pagirtas tarp moterų ar vyrų.
Baravykas – ilgesys.
rinkti baravykus – vienatvė.
Batai nauji – pelnas
Batai seni – nuostolis.
Barščius valgyti – žmona/vyras persekios tave.
Barzda- vyrams pagarba ir tvirtumas, moterims- viltis.
barzdą skusti – teks su kuo nors pasiginčyti.
Bausti ką nors – moterų/vyrų apkalbos.
pačiam būti nubaustu – nuostoliai ir gėda.
Basam būti – kentėsi dėl liūdesio, turėsi nuostolių.
Bažnyčia, joje būti – sutiksi savo antrąją pusę arba gausi laišką.
bažnyčioje melstis – turėsi nemalonumų.
Bedarbis – bėdos ir ligos.
pačiam bedarbiu būti – nusiminimas.
Būgnas, jį mušti – žinios iš užsienio.
Beprotis – artimos giminės mirtis.
pačiam bepročiu būti – susirgsi sunkia ir pavojinga liga.
Beržas arba beržynas – ką nors iš tavo namiškių ištiks nelaimė.
Bezdžionė – liga arba mirtis.
pačiam ja būti – būsi išjuoktas.
Bitės – nelaukti ir netikėti turtai.
Blauzda – nešvankios mintys
nuogas blauzdas čiupinėti – greitai reikės kreiptis pas daktarus.
Blusos, blakės – vargai ir nuostoliai.
Bobos, su jom kalbėtis – būsi draugijoje, kur daug reiks bendrauti su nemaloniais tau žmonėmis.
su boba gulėti – gėda.
boba nuoga – liga ir kiti nemalonumai.
Bokštas – savo kaimyną paniekinsi, o pats įgysi garbės.
Butelis tuščias – malonūs rūpesčiai.
Butelis pilnas – girtuokliavimas.
sudaužyti butelį – greitai baigsis tavo bėdos.
Botagas, juo mušti ką nors – nesutarimai šeimoje.
Bylinėtis su kuo nors – nereikalingas laiko ir jėgų švaistymas.
Bučiuoti ar matyt besibučiuojančius – nemalonios kalbos.
bučiuoti gražią moterį/vyrą – nemalonumai ir nesėkmės.
Bulvės – mirties ar ligos žinia.
bulves sodinti ar skusti – liga ir liūdesys.
Būrėja/burtininkas – nesėkmės.
pačiam būti būrėja – gėda ir pašaipa.

C
Cikorija – skausmas ir aðaros.
Cukrus – meilė ir smaguriavimas.
Chuliganas — būsi apgautas prekyboje.

Č
Česnakas – sveikam- stiprybė, ligoniui- sveikata.
Čiaudėti – būsi peikiamas ir keikiamas.
Čigonas –geras pelnas ir turtas.
Pačiam būti čigonu – apgavystė.
Su čigonu prekiauti – nuostolis.

D
Dabintis – sumanytas dalykas gerai seksis.
kità dabinti – turėsi netikėtų išlaidų.
Dagys – tavo sumanymai sunkiai pildosi.
įsidurti – tušti ir nenaudingi darbai.
Daktaras – nuostoliai.
sveikam lankyti daktarà – liga.
ligoniui – mirtis.
pačiam būti daktaru – draugystė.
gydyti kitus – neatgautos skolos.
Dainas kurti – savyje atrasi talentą.
Dainuoti ar girdėti dainuojant – geros naujienos.
Dangus – gražios, bet tuščios svajonės.
pačiam danguje būti – tinginystė ir mažas uždarbis.
Dantys gražūs ir sveiki – neteksi gero draugo.
ištraukti dantį – mirtis.
Daiktai – rūpestis ir pelnas.
brangūs daiktai – sulauksi tinkamo laiko ir gausi pelno.
Darbininkas – gera viltis.
daug darbininkų – atpigimas ir pelnas.
pačiam būti darbininku – pasisekimas gyvenime.
Dalgis, su juo pjauti – darbštumas ir sugebėjimai.
pirkti dalgį – apgavystė.
Daržas – neužbaigti seni darbai.
jame ką sėti – gera ateitis.
Daržas su daržovėmis – tavo darbas ir rūpestis atneš pelną.
Darželis su gėlėmis – džiaugsmas ir pasisekimas meilėje.
Davatka – dievobaimingumas.
būti davatka – taisyti savo elgsenà.
davatkà niekinti – sėkmė dirbamuose darbuose.
Dažyti – vyrui-nelaimė, moteriai- sėkmė.
Didvyris – pinigų nebeatgausi.
pačiam būti didvyriu – išbrisi iš vargo ir skurdo.
Dievas – nesėkmė dirbamuose darbuose.
su dievu kalbėtis – pagyrimas.
Dievà melsti – džiaugsmas.
Dilgėlė – greitai sunaikinsi savo priešus.
nusidilginti – kas nors tave apkalbės.
Dirbtuvės – ieškosi darbo.
dirbtuvėse dirbti – reikės dirbti komandoje, bendradarbiauti.
Dirvà arti -įgysi garbę ir naudą.
Dirvonas – abejonės dėl būsimos laimės.
Dirvonà plėšti – greitai švęsi įkurtuves.
Diržas – pažeminimas.
diržu mušti – nelaukti svečiai iš tolimo krašto.
Dobilas – didelė laimė.
Doleriai – turtas.
Dovana – sveikam – džiaugsmas, ligoniui – pasveikimas.
dovanoti kitam – įgysi draugą ar geradarį.
Debesys – trukdžiai.
lietingi debesys – liga.
Degti, matyti degantį – keisis oras.
Degtinė – barniai šeimoje, lietus.
gerti degtinę – meilės nuotykiai.
Degtukas – nesutarimai tarp žmonių.
Deivė – moterims – grožis bei įsimylėjimas, vyrams – sėkmė meilės fronte.
Delnas – pasitaisys sveikata.
Derėtis su kuo nors – geri laikai.
Derlius geras – dvasios ir kūno laimė.
tavo paties geras derlius – laimėsi daug pinigų.
Dešra – tavo norai išsipildys.
valgyti dešrą – nesėkmė piršlybose.
Draugas – gerai.
draugui skolinti pinigus – nuostoliai.
Drevė – artimo žmogaus nėštumas.
Driežas – liga.
užmušti driežą namuose – netvarka.
Drugelis – tavęs laukia netikėti vargai.
Druska – nesugebėjimas tvarkyti reikalų.
pirkti ar barstyti druską – būsi labai piktas.
Duona – kasdieniniai rūpesčiai.
duoną valgyti – ilgaamžiškumas.
duonà pirkti – nepriteklius.
duonos riekė – rūpesčiai.
Durtuvas – artinasi sunki liga.
ką nors nudurti – netikėta, baisi mirtis.
Dvaras – noras likti viengunge/-iu.
pirkti dvarą – pelnas, paaukštinimas pareigose.
Dviratis – skubūs reikalai.
važiuoti dviračiu – pavojus gyvybei.
Dviveidis – teks daug bylinėtis .
kalbėtis su dviveidžiu – daug nemalonumų.
Dūmai – draugai apgaus tave.
Dūsauti – sulauksi nemalonumų.
Dvasia – pavojus tavo gyvybei.

E
Eglė — sulauksi žiemos.
Egzaminai — rūpestis.
Pačiam laikyti — neišlaikymas, bėda.
Eigulys — trūkumai tavo namuose.
Miške eigulio nutvertas — pakliūsi įvaldiškus namus.
Eikvoti svetimą turtą, pinigus — pelnas.
Eiti — susipyksi su giminėmis.
Eiti nežinomomis vietomis – būsi įveltas į kažkokius reikalus.
Elgeta – ilga liga.
Elgetai duoti išmaldą – paguoda.
Pačiam būti elgeta- nesėkmės.
Erelis ant galvos- mirtis.
Erelis- gabumai, savo trūkumų nugalėjimas.
Erkė- širdies skausmas.
Erkė pilna kraujo- būsi persekiojamas.
Ešerys- skaudžios apkalbos.
Ešerį pagauti- melagius sušelpsi.
Evangeliją skaitant girdėti- dvasios ramybė.
Pačiam skaityti- pasidarysi valdingu ir išmintingu.
Ežeras, jame skęsti- gyvybė pavojuje dėl įvykio išvykoje.
Ežys- teks su kuo nors susibarti.

G
Gadinti ką nors- nepastovumas.
Gadinti tyčia- susipykimas.
Gaidys- permaina gyvenime.
Girdėti giedant- oro permainos.
Gaidį pjauti- nemalonumai šeimoje.
Gailėtis ko nors- tavo sumanymai žlugs.
Gaivinti- atlyginimas už seniai atliktus darbus.
Gaisras- giedras ir gražus oras.
Gaisrą gesint- darganotas oras.
Gaisre pačiam sudegt — didelė nelaimė.
Gaišti ar kitą gaišinti — kitam nemalonumą padarysi.
Gaištančius matyti — kiti tave išnaudos.
Galą kam nors padaryti — kerštas.
Pats sau galą darysi — nusivylimas.
Galàstuvas — netikėtas radinys.
Galąsti ką nors — būsi pasiryžęss ką nors veikti.
Galingu būti — kilnių dalykų ir garbės pasieksi.
Galingai eiti — nugalėsi priešą.
Galva — tolima kelionė.
Sava galva — didelis malonumas ir meilė.
Galvočius— santaika šeimoje.
Su galvočiu kalbėtis — pagyrimas.
Pačiam galvočiu būti — būsi pažemintas.
Gandras — vyrams ir moterims šeimos padaugėjimas, mergaitėms viltinga meilė su blogomis pasekmėmis.
Garai — sunkūs metai.
Pirtyje daug garų — nesveikata.
Nuo garo apsvaigti — tolima kelionė.
Garbę atiduoti — nuliūdimas.
Būti kitų garbinamu — vargas.
Pačiam save garbinti —negarbinga ateitis.
Garbingu būti — negarbinga ateitis.
Garlaivis — tolima kelionė.
Garlaiviu plaukti- visapusiškas pasisekimas.
Garlaivį skęstant matyti — gyvenimo suirimas.
Gatvės pilnos žmonių — daug vargo turėsi arba įvyks sambrūzdis.
Gegutė — turėsi pinigų.
Gegutę kukuojant girdėti — piršlybos arba vestuvės.
Gėdytis ko nors — nepasisekimas.
Genys — gausi laišką su daug naujienų.
Giminės — tavo prašymas nebus išpildytas.
Gimines lankyti — ruoškis kelionėn.
Gervė — daug netikėto džiaugsmo.
Globėjas — turto išeikvojimas.
Giedojimas — išgirsi naujieną.
Giedoti bažnyčioje — negeros naujienos dėl teismo.
Girdėti giedančias moteris — pateksi į neteisingas apkalbas.
Glausti ką nors prie savęs — ištikimybė ir meilė.
Glausti kitos lyties mylimą asmenį prie savęs — vyrams — nepasisekimas, moterims — apgavimas meilėje.
Gluosnis — pavojus, širdies liga.
Gimdyti — laimė moterystėje.
Gimdančią moterį — vedusiems — šeimos padaugėjimą, nevedusiems — meilės ryšius.
Pačiam gimdyti – netikėta gėda.
Ginčijantis girdėti — neteksi gero draugo.
Besiginčijančius skirti ir sutaikyti — pasisekimas.
Pačiam ginčytis — netikėtas teismas.
Girtu būti ar girtą matyti — bėdą ar nuostolius.
Ginklai — barniai ir nesutarimai.
Pačiam ginklą turėti — karas.
Ginklais kautis — ginsies nuo užpuolikų.
Gnaibyti — gėda.
Pačiam nugnaibytu būti – liga, negalavimai.
Gniaužyti — pamatysi priešus ar konkurentns.
Grėblys — greit užbaigsi vargus.
Griaustinis — netikėtas nuostolis, nelaime.
Griuvėsiai — gyvenimo nelaimes ir vargas.
Grabas arba žarna — blogas atsitikimas.
Savo žarnos — gėda ir pasipiktinimas.
Grybai ar juos rinkti — seksis meilėje.
Juos valgyti – užkrečiama liga.
Gyslos sveikos — ilga sveikata.
Gyslos sužeistos – kieno nors kerštas.
Gyvatė – nelaime ir vargas.
Gyvatės įgeltam buti — artimų žmonių nekaltos apkalbos ir šmeižtas.
Gyvuliai – geras gyvenimas.
Gyvulius ganyti — pasisekimas ūkyje.
Gyvulius šerti – pasisekimas gyvenime.
Gyvulius pirkti patirsi apgavimą.
Gubos javų sustatytos – pasisekimas, turtas, geras derlius
Gulėti vienam – rami kelionė.
Gulėti su moterim liga, nelaimė, su vyru nesėkmė.
Guzas — netikėtas draugas, negeistina pažintis.
Guzą pačiam turėti — nemalonumas, nenusikratomas žmogus ar draugas.
Grietinę semti – – tuščias kalbas girdėsi.
Geležinkelis — nepasisekimas gyvenime.
Važiuoti juo — turėsi nepaprastą rūpestį.
Giesmės — išgirsi liūdnas žinias.
Pačiam jas giedoti – mirs iš artimos girninės.
Gūnia – trūks kantrybė ir turėsi nealonumų.
Gūnią draskyti — iširimas ,išsiskyrimas.
Griovys sunkus darbas.

I
Ilgaliežuvis — neteisingas įtarimas ir apkalbos iš dykaduonių pusės.
Ilgaausis — apgavystė ir apsileidimas.
Ilgakojis — nelaimės ir pavojus praeis gerai.
Ilgasnapis (ilganosis) — kokioje nors šeimoje nemalonumų turėsi.
Ilganagis — per nepažįstamą žmogų turėsi nemalonumų savo ðeimoje.
Įkapis — greita ir netikėta mirtis.
Indai — laimė.
Indai brangūs, auksiniai, sidabriniai —apkalbos.
Inkstai — vyrams — susitikimas su geistinu asmeniu, moterims — gėda.
Išalkti — blogai.
Būti išalkus — blogi įvykiai ar gyvenimo perversmas blogon pusėn.
Iðganyti kitą ar save — nustosi garbės.
leva — ðeimos padaugėjimas ar pirðlybos.
Nulūþusi ieva — nelaimė kelionėje.
leðkoti — netikėtas garbės paþeidimas.
Iðgelbėti ką nors ið bėdos ar nelaimės -geras gyvenimas ir netikėtas turtas.
Iðeiginiai rūbai — garbė ir pasisekimas.
Iðloðti loterijoje — nelaimėsi nieko.
Iðkilti aukðtai ir skraidyti padangėse —tavo būklė ir svajonės kils aukðtyn
Iðkulti javus — geras þenklas ir galas visiems rūpesčiams.
Iðmokėti kam nors pinigus — apgavystė.
Iðmokėti skolas — pasiðalinusius draugus grąþinsi prie savęs.
Iðsigąsti — silpnumas ar liga.
Iðsigydyti nuo ligos — ligoniui — mirtis, sveikam — nusiminimas praeis.
Iðmaldą duoti — pasisekimas ir pelnas.
Iðplakti ar muðti — sulauksi netikėtų svečių.
Iðvagoti arba iðvogti darþą — tavo turtai padidės.
Iðþaginti — moteriai gėda ir nelaimė.
Iðþudyti savo ðeimą — gėda ir kerðtas.
Įkurtuves kelti — nauji įvykiai ir gyvenimo permaina.
Įlipti į kalną ar į aukðtą vietą — vargų pergalė ir paaukðtinimas savo aplinkybėse.
Įtarti ką nors blogai darant — apsirikimas savo sumanymuose ir liūdesys.
Įnamis — vaidai su kaimynais.
Pačiam įnamiu būti — paþemins tave tarp tavo paþįstamų.
Yla — uþ teisybę nukentėsi.
Su yla durti ar badyti — nedori þmonės.
Iþdinė — geras pelnas.
Iþdinej tarnauti – geras ir pelningas darbas.
Iðsiskirti – vedusiems- laimė loterijoje.

J
Jaujoje kulti javus — sunkus, bet pelningas darbas.
Jauja — daugiau nelaimės negu naudos.
Jaujoje su velniais juoktis — nepadorus ir nelaimingas pasilinksminimas.
Jaukūs gyvuliai — paklusnumas šeimoje.
Jaukinti laukinius gyvulius ar žvėris —gerai savo šeimoje sugyvensi ir ją aprūpinsi.
Jautis — geri metai, geras derlius ir pasisekimas prekyboje.
Jaunikis — atsinaujins senieji dalykai.
Pačiam jaunikiu būti ir prie altoriaus eiti — nesveikata ir kitos nelaimės.
Jaunimas — laimė ir sveikata ilgam gyvenimui.
Jazminus skinti — linksmumas, garbė,gera draugystė.
Jomarkas — pasisekimas prekyboje.
Jomarke būti, pirkti ar parduoti — barniai, pyktis, gal ir nuostoliai.
Jojant matyti — netolima garbė.
Pačiam joti — įgysi pagarbą.
Jojant kariškį — neramūs draugai, laiškas.
Jojant kova — moterims — suvedžiojimas.
Juodos ar pilkos knygos, jas skaityti —nusivylimas politikoje ar kituose dalykuose.
Juodaakis ar piktadarys — sunki liga,kartais net mirtis.
Juoktis — verksmas, nuliūdimas, kartais silpnas linksmumas.
Juodvarniai — artimo giminaičio mirtis, kartais ir paties.
Juodvarnius baidyti — išsigelbėjimas nuo nelaimės.
Jėgos — sveikata ir pasisekimas.

Ė
Ėdžios- tavo gyvuliams gręsia pavojus ir ligos.
Į ėdžias dėti paðarą- didelis pelnas ateityje ir sėkmė tavo darbuose.
Ėriukas- ašaros ir pergyvenimai.
Ėriuką nuþudyti- vedusiųjų santaika.

K
Kabinėtis prie ko nors — nusiþengsi kokiom nors taisyklėms.
Jei prie tavęs kas kabinėjasi — patėvį ar pamotę gausi arba gyvenime permaina.
Kablys, ant jo kabint — labai blogas atsitikimas.
Kačerga — nelaimė, kalėjimas.
Su kačerga krosnyje maišyti — turėsi gintis nuo priešų.
Kadagys — permainos.
Kadagiu plakti ką nors — nelaimė visame gyvenime.
Kadagyne klaidžioti — paklydimas, vargas.
Kailiai — laiminga ateitis.
Kailius dirbti — greitu laiku didelius pinigus uždirbsi.
Kailiniai, juos dėvėti — turtas ir palaima.
Brangūs kailiniai — gausi gerą vietą.
Sudriskę kailiniai — neturtas ir nuostolis.
Kaimas — persikelsi į kitą vietą.
Per kaimą eiti, šunis lodyti — neteisingos moterų apkalbos.
Kakta aukšta, plati — pasiseks ką nors gudraus sugalvoti.
Kakta žema, siaura — kelionė per savo nesųsipratimą.
Kaldra — liga.
Kaldra užsiklojus gulėti — kelionė.
Kaimynas — pakvies į talką.
Kalėjimas — ramybė.
Kalėjime pačiam būti — paaukštinimas.
Kalėdų šventės (Kalėdos) — pasisekimas.
Kalėdų laukti — pagalba ir užtarimas.
Kalnas — sunkus vargas.
Sunkiai į kalną lipti ir neįlipti — tavo sumanymai neišsipildys ir liks vargas po senovei.
Kalvė — atsiras pamesti daiktai.
Kalvėje būti ir kalti — nusiminimas ir sunkūs darbai.
Kalė — susitiksi ištvirkusiomis moterimis
Kalės būti užpultam — negeros naujienos.
Kalendorius, jį pirkti — pelnas.
Kalendoriaus ieškoti ir nerasti — svarbų dalyką pamirši.
Kalakutas — įsivelsi į nepageidaujamus dalykus.
Kalakutą kepti, valgyti — aktyvus persekiojimas nuo netikėtų įvykių.
Kaladė — būsi priverstas sunkiai dirbti.
Ant kaladės malkas kapoti — nusikratysi vargų.
Kamanos — netikėtai apsigausi.
Kamara — iš netikėtos nelaimės išsisuksi.
Savo tėvus į kamarą varyti — senatvėje būsi visų užmirštas ir apleistas.
Kamuolys — apgaulė, suviliojimas.
Kanapės — ką nors sugalvosi pabudęs.
Kanapes sėti ar rinkti — nuliūdimas.
Kankinti ar smaugti — turėsi dalykų su negeistinu asmeniu.
Pačiam būti kankinamu — nukentėsi nuo kitų nedorybės.
Save kankinti — nereikalingas darbas.
Kanopa — laimė.
Kanklės, jomis skarnbinti — nusivylimas meilėje.
Karvės riebios — geras laikas ir pelnas.
Karvės liesos — blogas laikas ir nuostolis.
Karves ganyti — malonumas ir santaika.
Karves melžti — geras šeimoje uždarbis.
Karas — bloga ateitis, nesantaika.
Karpa — nepasisekimas reikaluos ,sunki padėtis.
Karoliai — nesusipratimas.
Karolius dovanoti ar gauti dovanų, vyrams — pasisekimas, moterims — garbė ir laimė
Karklynas — iš pavojaus išlysi ir tavo reikalais pradės gerai klostytis
Karalius — pasisekimas dalykuose,
su juo gerti ar valgyti — per savo išlaidumą turėsi nuostolių ir gėdą.
Karstas — jaunam — nelaimė, senam —artima mirtis.
Karininkas — didelis sumanymas.
Kalbėtis su karininku — moteriai —meilės prielankumas.
Karūna — tavęs laukia sunkūs darbai.
Bažnytinė karūna — vargas ir pagalbos troškimas.
Karališka karūna — garbė.
Būti pačiam su karūna — didelė laimė.
Kareiviai — neramumas.
Pačiam būti kareiviu — vargingas gyvenimas.
Kariaujantys kareiviai — neteksi ko nors iš artimų.
Kasos — susitiksi su artimu žmogumi.
Kasas nusikirpti ar matyti nukirptas —nesėkmė, nuostoliai.
Kastuvas, su juo kasti — gerai.
Su juo muštis — mirtis, blogai.
Kasykla — iš tolimos šalies gausi laišką.
Kapinės — vargas ir negerumas.
Būti ar gulėti kapinėse — ilgas ir netikėtas priepuolis.
Kaunas ar kitas didelis miestas — turtas ir gera sveikata.
Kaulai — sunkumai, vargas, dalykų trukdymas.
Kaulus šunims išmesti — nesantaika namuose.
Kaukolė — negerai.
Sava kaukolė — mirtis.
Kava — būsi pasilinksminime.
Gerti juodą kavą — ašaros, vargai, liūdna žinia.
Saldi, balta kava — gerai.
Kazokai — negera kelionė.
Kekšės , kalbėtis su jomis — bus blogai,
gulėti su jomis — nelaimė.
Kelionei ruoštis — gausi laišką ar žinią.
Kelnės — sunkus, bet pelningas darbas.
Kepalas duonos — nemalonumas, gal ir nelaimė.
Kepenys, jas valgyti — laimė.
Keršyti kam nors — nuostolis.
Kepurė — gerai.
Graži, marga kepurė — linksma ir gera.
Kepurę pamesti — apgaulė.
Kevalai sudaužyti — didelė nelaimė.
Kirvis — sunkus darbas.
Kirviu ką nors kapoti — gausi ieškoti darbo.
Kisielius — vestuvės.
Kisielių virti — į vestuves reiks kviesti kitus.
Kiškis — geras dalykas.
Kiškį medžioti — turto ieškojimas.
Kiaulės — nelaukiami svečiai.
Kiaules šerti — pelningas dalykas.
Kiaušiniai — laimė.
Kiaušiniai išrinkti — gausi dovaną.
Kiaunė — paveldėsi turtus.
Medžioti — turėsi gintis nuo priešų.
Klėtis pilna — gera ateitįs.
Klėtis išvogta — permainos.
Kliedėti — sunkios ligos sulauksi.
Kunigas — dalykų trukdymas valdiškuose įstatymuose.
Jam bučiuoti ranką — paniekinimas.
Klumpės — nusižeminimas.
Kočioti ką nors — atsiginsi nuo priešų.
Komuniją priimti — sumanymai išsipildys.
Kojos nešvarios — nelaimė ir vargas.
Kojas plauti — negerai.
Kojinės — gausi iš kelionės malonią žinią.
Kojas savo ar kitų peikti – paleistuvystė ir gėda.
Kortos, lošti jomis — apgaulė, suktybė.
Knyga — garbė ir laimė.
Skaityti storą knygą — gera ateitis.
Kregždė — gausi kokių nors žinių ar laišką.
Kraunančią lizdą — vyrams — vedybos
Moterims – ištekėjimas ar šeimos pagausėjimas.
Kraustytis — rūpestis ir netikėta kelionė.
Krosnis — juokingas poelgis.
Krosnį kūrenti — giedras, geras oras.
Kryžius — pasisekimas su namų palaima.
Kupranugaris, joti — geras kvailys, kurį sėkmingai tu išnaudosi.
Kūnas žmogaus — kantrybė ir pelnas.
Kūnas nuogas— vyrams — smaguriavimas, moterims — gėda.
Kūjis, juo kalti — iškilsi savo darbe.
Kvepalai, kvepalus uostyti — norėsi panoms ar vaikinams patikti.
Kraujas — neatsargumas, gailestis.
Krūtis — sveikata.
Nesveikos, nenormalios — liga.

L
Laikrodininkas — neramumas ir persekiojimas.
Laikraštį skaityti — išgirsi naujieną.
Laikraštį gauti — gausi netikėtą žinią.
Laikrodį pirkti — laiko trukdymas.
Jį pamesti — aptiks tave laimė.
Laivas, juo plaukti — ruošies į kelionę,skęstantis — išgirsi blogą naujieną.
Nuplaukiantį — mirtis.
Laiškas — gerų žinių gausi.
Poroje jaustis laimingu, meilintis — nemalonumus pergyvensi.
Laistyti darželį, geles — džiaugsmas ir laimė.
Gėles skinti — greit ištekėsi.
Gražiausias gėles rauti — būsi gerbiamas.
Lakštingalą giedančią girdėti, matyti —maloniai ir gražiai šeimoje laiką leisi.
Lakštingalą nutupiant ant rankų — susipažinsi su maloniu asmeniu.
Langas,- pro jį žiūrėti — ilgesys.
Langą išmušti arba atidaryti — isduosi savo naują paslaptį.
Lakūnas — vyrams — drovumas, moterims — negražumas.
Flirtą su lakūnu vesti, kartu skristi—nepasisekimas meilėje.
Lapė — nepažįstamas gudruolis priglaus tave.
Lašiniai — blogai gyvensi.
Lakinti šunis — kam nors nusižeminsi,įgysi draugų.
Šunims ruošti lakalą— duosi kyšio savo priešams.
Lavonas — nelaimė, orų permaina.
Jį pjaustyti — būsi įtartas žmogžudyste.
Matyt jį prisikeliant — nutraukta byla bus atnaujinta.
Lazda — nesveikata.
Mušti lazda — turėsi svečių.
Gauti pačiam su lazda — gausi bausmes.
Lažybos — greitai pralaimėsi loterijos bilietą.
Lažybas laimėti — laimėsi loterijoje.
Lepinti vaikus — vaikai bus tinginiai.
Lepinti save — turėsi gėdos, kuri įvyks per apsileidimą.
Lempa šviesiai dega — viskas gerai.
Lempą užgesinti — nelaimė, liūdesys.
Laidotuvės — oro atmaina.
Lelė— merginai — turėsi nepasisekimą meilėje, vyrams lėlę gauti — kas nors padarys nemalonumą.
Lėkštės — gausi pakvietimą į kompaniją, vaišes.
Lapai žali — turtingas ir geras gyvenimas, pageltę, krintantys nuo medžio — artinasi tavo galas.
Lenktynės, bėgti ir pralenkti — prekyboje turėsi pasisekimą.
Jei aplenktas kitų — prekybos nepasisekimas.
Liūtas — garbė ir aukšta vieta.
Eiti imtynių — turėsi ginčą su galingesniu žmogumi.
Liepa žydinti — džiaugsmas arba būsi kur nors į puotą pakviestas.
Lietsargis — kelionė ir būsi persekiojamas.
Šviesus ir juo dengtis nuo lietaus — būsi gerų žmonių įspėtas.
Ligonis — tavo dalykai pasitaisys.
Linus sėti ar minti — norėsi pasipelnyti.
Juos pirkti — mažas pelnas.
Juos parduoti — bankrotas ar nuostoliai.
Lopšys — merginai — padidės vargas,šeimynai — džiaugsmą.
Lova gerai paklota — gera kelionė.
Iš lovos iškristi — tavo kasdieninis gyvenimas pablogės, ar kelionėj — nelaimė.
Lydeką gaudyti — pliotkai.
Ją valgyti — būsi įmaišytas į pliotkus.
Lubos griuvančios — tave užklups nelaimė.
Jei lubos prislegia — prislėgs nelaimės ir vargai.
Lėktuvas — nesėkminga laimė.
Juo skraidyti — pergalėsi visus sunkumus.
Lėkštė, iš jos valgyti — gausi pakvietimą į malonią kompaniją ar vaišes.

M
Mados, pagal naujas madas rengtis —senmergystė, tuštuma, neištikimybė.
Magnetas arba juo ką nors pritraukti —bandysi išrast ką nors naujo.
Magaryčias gerti — duosi save kvailinti, akyse būsi geras, už akių peiks.
Maistas — palaima namuose.
Maistą kitiems dalinti — užsitarnausi pagalbos.
Malti grūdus — koks nors pelnas.
Miltus malti — apsigavimas ar pavėlavimas į darbą.
Malonumą jausti — nemalonumas.
Daryti malonumą kitiems — kam nors suteiksi kokią nors pagalbą.
Maldas kalbėti — geri žmonės tave pagirs.
Maldas skaityti iš maldaknygės — busi iškviestas pasiaiškinti.
Malūnininkas — pelnas.
Makaronus valgyti — barniai.
Makaronus pirkti — įsivelsi į nereikalingą triukšmą.
Marios, jose plaukti — bloga ateitis.
Mariose skęsti — įpulsi į bėdą.
Marti — motinai — nusivylimas, sūnui— įsimylėjimas.
Marmuras — tavo nekaltybė bus įrodyta.
Marškinius švarius, gerus apsivilkti —gerai, gerą dalyką pradėsi.
Marškinius nešvarius — turėsi bjaurią bėdą.
Mašinos ariamos, kuliamos ir kt. — gerai seksis tavo ūkyje.
Mašinos juodos, karštos, pro jas vaikščioti — gręsia pavojus, įpulsi į bėdą.
Marinti ką nors — kažką norėsi užslėpti.
Jeigu jis numirs — pasiseks kažką nuslėpti.
Medų valgyti — meilė, įsimylėsi ką nors.
Medžiaga nauja — gerai.
Medžioti — pradėsi didelius dalykus.
Medžiojant pagauti ką nors — pradėtas darbas pasiseks.
Meluoti — teisybės niekad nesakyti.
Mergina jauna, graži — senam — liga,jaunam — sėkmė.
Bučiuotis su ja — kažkas negeras, gal ir liga.
Mergininkas — vyrui — gėda, merginai — nelaimė.
Meškerė, ja meškerioti — vyrui — greit į piršlybas važiuosi, mergaitei — greit sulauksi piršlių.
Mėnulis — tavo sumanymai neįvyks.
Mėsą valgyti — sirgsi.
Mėsą malti — negerumas namuose.
Meška — susipažinsi su blogos valios žmonėmis.
Mėšlą valyti ar vežti — laidotuvės.
Miegantis — skurdas, vargas ir nieko gero.
Mieles valgyti ar pirkti — pasisekimas meilėje.
Miestelis — nemokėsi elgtis prideramai geroje draugijoje.
Medžiai — krikštynos namuose.
Migla — abejojimas ir nusivylimas.
Migdolai — išlaidos, ašaros, širdgėla.
Milicija(policija) — barniai, nesutarimai šeimoje.
Minios žmonių — sąmyšis, blogas oras.
Molis — vargas.
Mokytis pačiam, kitus mokyti — norėsi tamsesnius už save apšviesti.
Motina — sulauksi gerų dienų.
Motina mirusi — nelaimė, širdies skausmas.
Mylėti — nemylėsi, išsiskyrimas, negerai.
Muilas, juo muilintis — reiks daug verkti.
Musės zyziančios — neteksi mylimo žmogaus.
Musmirės — būsi nedėkingas savo tėvams.
Musmires valgyti — išbandysi karčią dalią.
Muzikantai griežiantys — išgirsi keistą naujieną.
Muštis — kas nors artimas ateis į svečius.
Mušantis sukruvinti — giminės aplankys.
Maišai — apgaulė, vagystė.
Maišai pilni javų — geras pelnas.
Siauri ar pelų pilni — neturtas.
Mainyti — įvyks netikėta apgavystė tau.
Margi daiktai — naujiena arba oro atmaina.

N
Naginės — bloga vieta.
Naujos naginės — į naują, pelningą darbą pateksi.
Nagines autis — darbą gausi.
Nagai — pinigai.
Nagai ilgi — nauda.
Nagai gražūs, sveiki — geras, ramus gyvenimas.
Naktis — tau niaukiasi juodos dienos.
Naktį važiuoti — vargsi ar kitos bėdos.
Nakties sargas — būk atsargus.
Nakvoti kur nors svetur — turėsi didelį valdišką reikalą.
Nakvoti smuklėje — liga ir ligoninė.
Namai — savo gudrumu praturtėsi.
Namus mieste pirkti — paveldėsi palikimą, tapsi turtingu.
Nardyti — vandenyje švariame — gerai, nešvariame — vargas.
Narsūs žmonės — iš kitų daug pasimokysi.
Pačiam būti narsiu — sumanysi ir sumanyti dalykai neįvyks.
Našlys — džiaugsmas.
Pats našlys — naudingas sumanymas.
Naštą sunkią nešti — sunkūs darbai.
Matyti kitus nešančius — pereisi į nepelningą darbą.
Naujienas girdėti — netikėtas atsitikimas ir nustebimas.
Neapkęsti ko nors — negerumas.
Neapkęsti tėvų — šeimos nemalonumas ir blogas oras.
Nebylys — nauda prekyboje bei pradėtame darbe.
Netikėlis, su juo kalbėtis — neištikimi draugai.
Pats netikėlis — per apsirikimą turėsi nuostolį.
Nepažįstami žmonės — rasi savo laimę.
Nėščia moteris — abejonė ir nemalonumai.
Pati nėščia — lauk naujų bėdų, vargų,darbų.
Niežai — nesveikata ir panieka.
Nosis didelė — turtas ir garbė.
Į nosį gaut — gausi laišką.
Be nosies žmogus — apkalbos, šmeižtas.
Numauti kam nors batus — gėda ir nusižeminimas.
Pačiam nusiauti — neteksi darbo.
Nugara — barniai.
Sava nugara — apsigavimas.
Nudegti ar nuplikti — susipyksi su mylimu asmeniu.
Nukristi iš aukštai — blogos mintys tave nutrauks žemyn ir nukentėsi, nesėkmė.
Nukrėsti svetimame sode vaisius — būsi kur nors įmaišytas.
Numirti ir vėl atgyti — iš pavojaus išeisi nenukentėjęs.
Kitus numirusius matyti — tavo bėdos mirs ir būsi laimingu.
Dažniausiai numirėliai — oro atmaina.
Nuogas vyras ar moteris — moteriai— meilė ir palinkimas ką nors mylėti.
Pati nuoga — nuostoliai ir nesėkmė.
Nuostolį turėti — laimė.
Neužmirštuoles skinti — laimė.
Nuteisti ką nors — tavo blogi sumanymai tave išduos.
Pačiam būti nuteistu — dėl kai kurių dalykų turėsi laimės.
Nasrai — kas nors užpuls.

O
Obelis su obuoliais — pasisekimas.
Obelis žydi — laimė ir džiaugsmas.
Obuolius valgyti — širdies skausmas.
Operacija — teks bylinėtis.
Sau daryti — netikėta nelaimė.
Oras geras — laisvas ir laimingas gyvenimas.
Ožka — bereikalingi įsimylėjimai ir mažas turtas.
Ožio užpultas — nuostoliai ir nepasisekimas meilėje.
Oro rykštė – išsigelbėsi iš nelaimės.

P
Pabaigtuvės — puota — gaisro nelaimė.
Pabėgėliai — nusiminimas.
Pabučiuoti pa˛įstamą — laimė.
Bučiuoti tėvus — garbė.
Bučiuoti mylimą vyrą, moterį — negerai.
Bučiuoti negra˛ų ir ?lyk?tų asmenį- liga.
Padėtą kiau?inį rasti — seniai girdėtas apkalbas i?girsi.
Padėti slaugyti tėvus – meilė ir laimė.
Padėti kam nors nelaimėje — u˛ savo darbą gausi atlyginimą.
Pagalvė — mergaitei — geras kraitis,?eimininkei – liga ar nepatikima kelionė.
Padėkoti — ateityje susilanksi didelės pagarbos.
Pagalys, juo mu?ti — turėsi dalykų su nemaloniais asmenimis.
Pagarbą nusipelnyti — padarysi kokią kvailystę ir visi i? tavęs stebėsis.
Pagimdyti kūdikį — įgysi naują vietą.
Pagunda — turėsi są˛inės grau˛imą dėl svetimų dalykų.
Pakalnė — nesėkmė.
Į pakalnę nusileisti — pralaimėjimas ir nuostolis.
Pakau?is — susirūpinimas.
Pakarti ką nors — padarysi klaidą.
Pačiam pasikarti — įpulsi į bėdą ir turėsi gėdą.
Paklysti — reiks dirbti painius darbus.
Pakulos — tavęs laukia ilgas darbas.
Palmė — turėsi toli keliauti.
Paleistuvis — saugokis limpamos ligos.
Pačiam paleistuvauti — gausi limpamą ligą.
Pamatus taisyti — pablogėjusių dalykų taisymas.
Ardyti — savo gyvenimą pačiam griauti.
Pamazgos — i?girsi nemalonius plepalus.
Pamoka — daug reiks ko gyvenime patirti.
Mokyti pamokas — kam nors duosi patarimų.
Pamokslus kitiems sakyti — ˛monės laukia savo mirties.
Paminklas — u˛grius mirtis.
Pauk?tis — i? kelionės gausi nemalonią ˛inią.
Par?as — tave i?naudos negeistini asmenys.
Pianinas, juo skambinti — daug nemalonių ˛inių i?girsi.
Paroda — turėsi linksmą kelionę ir būsi didelėje kompanijoje.
Pasaką pasakoti — daug ko naujo su˛inosi.
Pasukas gerti — bloga sveikata.
Pasmaugti ką nors — sunkus darbas arba pa˛eminimas.
Būti pačiam pasmaugtu — būsi u˛pultas.
Pasaga, ją rasti — laimė ir ?yk?tumas.
Paklodė — turėsi reikalų su popieriais arba kelionė.
Paskenduolis, ar pats esi paskenduolis —blogas darbas.
Pikti arba pasiutę ?unys — blogi ˛monės.
Įkastu būti — kas nors blogo padarys.
Pačiam pasenti — turėsi laimingą ir garbingą ateitį.
Patalas gra˛us — nei?tikimybė.
Patale gulėti — liga ar kelionė.
Papartis — prarasi savo turtus.
Papjauti gyvulius — turtingi metai.
Papjauti ˛mogų — didelė klaida, dėl kurios nukentės svetimas asmuo.
Papirkti — dėl neteisybės suklupsi ir būsi nubaustas.
Pauk?čiai visokie — negra˛us oras.
Pauk?tis baltas atskrenda — gausi lai?ką.
Pauk?tis juodas — gausi ˛inią apie kieno nors mirtį.
Pavalkai — gyvuliams ligos, pavojus gresia.
Pavasaris — linksmumai, laimė ir geras gyvenimas.
Peiliai — ?irdgėla.
Peiliai nauji — naujas ?irdies skausmas.
Peiliai seni — u˛ senas bėdas kentėsi.
Pragaras — baisią gyvenimo audrą pergyvensi.
Pelės ar ˛iurkės — vagys, nuostoliai ir nemalonumai.
Pelėda — gausi vaiką.
Pelėda rėkaujanti — didelius pasityčiojimus girdėsi i? ˛monių.
Pelai — tu?ti dalykai.
Pempė — vestuvės, vedusiems — kūdikis.
Pentinai — turtas ir būsi pakviestas pas didelius asmenis.
Perlai — liesi a?aras.
Perlus kitam duoti — paliausi vargti.
Pinigų gauti — gerą sveikatą turėsi
Pipirus valgyti — karčių a?arų teks i?lieti
Pinkles daryti — busi apgautas.
Pir?lys — pasisekimas meilėje.
Pir?tinės geros — laimė.
Pir?tinės suply?usios — nesėkmė.
Pikt˛oles rauti — bloga sveikata ligoniui— nei?gydoma liga.
Pirtis, joje maudytis — teks teisintis.
Pyragas — didelis darbas, i? kurio i?eina blogos pasekmės.
Plienas — su kieta?ird˛iais ˛monėmis turėsi reikalų.
Plaukai ilgi — laimė.
Plaukai nukirpti — vargas.
Plūgas, juo arti — tavo ūkio būklė pagerės.
Ponia — negerai.
Su ponia bartis — blogas oras.
Plytą — naują sumanymą vykdysi.
Plutas valgyti — vargas ir bėda.
Plutas atiduoti kitam — i? tavęs atims tavo keliones.
Poterius kalbėti — palaima ar dalykų pasikeitimas geron pusėn.
Prekės arba jas įgyti — koks nors amatas.
Plunksna ra?oma — pavydėsi kam nors mokslo pasisekimo.
Pupos, pupelės, ˛irniai — a?aros.
Puodai nauji — teks būti svečiuose,juodi — barniai.
Pumpurai — geri metai, gerai pasėsi derlių ir jį nuimsi.
Pumpurai ant med˛ių – teks keliauti laimės ie?koti.
Pu?ynas, jame būti – gera sveikata.
Pelenai – nusiminimas ar liga.
Perkūniją girdėti – iki ?iol negirdėtos naujienos.
Puota – būsi nemaloniame susirinkime.
Purvynas – sunkus vargas ir liga.
Putrą srėbti – vargai begaliniai.
I?lieti putrą – nuostoliai.
Pypkė – vyrams- malonumas, moterims- smagumas ir gėda dėl meilės ry?ių.
Plauti – nemalonumai, plepalus girdėsi.

R
Ragana — ieškosi kortininko.
Pas raganą būti — ieškosi būdo kaip iš pirmos padėties išeiti.
Ragaišį kepti — gerus žmones sutiksi.
Ragaišį valgyti — savo laimę pražiopsosi.
Ragus turėti — tave blogi žmonės šmeiš.
Raitelis — vyrams — garbė, moterims— meilikavimai.
Raktai — reiks. mpestmgą kvailį vesti.
Raktus pamesti — vietos nustojimas ar kita nelaimė.
Ratai — šeimininkės reikalai.
Ratai blogi, sugedę — ūkio blogėjimas.
Rankos baltos — gausi laišką.
Rankos juodos — blogai, išgirsi liūdną žinią.
Rašalą gerti — girtavimas su blogomis pasekmėmis.
Jei gardus — nauda.
Rašyti laišką — gerą draugą sutiksi.
Raštai — turėsi raštiškus reikalus arba rašysi visokius dokumentus ir būsi netikėtoje byloje.
Raštininkas — turėsi nuostolingų reikalų valdiškoje įstaigoje.
Rankšluostis — turtas, švaros užsilaikymas.
Raudoni daiktai — plėšrumas, kraujas.
Raudonos vėliavos — gaisras.
Raumenys stiprūs — gera sveikata,drąsa.
Raupai — nelaimė, liga ar apgavystė.
Ražienos, jomis vaikščioti — sunkus gyvenimas bei įžeidimas.
Revolveris — netikėta nelaimė, nuostolis.
Rėmai, ar juose paveikslai — sau gerų draugų įgysi.
Rėkti, išsigąsti — pasipiktinimas dėl namų aplinkybių.
Rogės — tolima gera kelionė.
Rojus, jame būti — laiminga sėkmė ir gera viltis ateityje.
Rožės žydinčios — džiaugsmas.
Ropė — širdgėla dėl nepasisekimų.
Rykštė — tavęs laukia bausmė.
Rudmesės — klaida, nuostolis.
Rugiai dirvoje — geri metai.
Iškulti — turėsi gerą pelną ir pasisekimą.
Rūkyti — sukelsi vaidus ir turėsi nemalonumų.
Rupūžė — įgysi blogą draugą, per kurį turėsi daug apkalbų.
Rūtos žalios — graži jaunystė.
Rūtos pageltusios ir nuvytusios – mergaitėms -apgaulingameilė,kitiems-nesėkmė.
Rėtis, su juo sijoti — nenaudingą darbą dirbdamas turėsi nuostolių.
Replės — tave geri pažįstami persekios.

S
Sagutė — likimas be draugų.
Sakalas — pasididžiavimas ir garbė.
Jį užmušti — neteksi laimės ir sėkmės gyvenime.
Sirgti — bėda, kuri bus kaip liga.
Sietuva gili — didelė nelaimė artinasi.
Skiedros — suseksi kaltininką bei pletkų pradžią.
Skiepyti ar būti įskiepytam — sugriuvęs gyvenimas.
Skerdžius — bankrotas ir nuostoliai.
Smiltynai — bankrotas, nepasisekimas darbuose.
Sprandą nusisukti — nesėkmė darbuose, nelaimė.
Srutos — šmeižtas ir apkalbos.
Stalas pilnas valgių — pasisekimas ir turtas.
Staklės, jomis austi — turėsi tolimą kelionę.
Stiklai — gerai.
Sukulti jį — nesėkmė, blogai.
Stulpas — nelaimė dėl nesusipratimo ir puikybės.
Sutuoktuvės — maži nemalonumai.
Svečiai — būsi susirinkime ir turėsi iš jo nuostolių ar oro permaina.
Sabalas — neteksi kažkokio daikto ir jo gailėsies.
Sviestas — tuščias išgąstis.
Svetimoteriauti — bloga ateitis ir nelaimė.
Skrybėlė — moteriai — garbė, vyrui -sėkmė.
Skrybėlė sudriskusi — negarbė.
Sagtis žibanti — džiaugsmas iš savo darbo.
Sakai, susitepti — keblumai, tau daug hemalonumų susidarys.
Sakykla — būsi į teismą pakviestas.
Sala — pasišalinsi nuo žmonių.
Saldainis — vaikinui — pana, panai -vaikinas, vedusiems — naujagimis.
Salotos, jas su grietine valgyti — tavo namiškiai tave apkalbės.
Salietra, ją vartoti — negera liga, gyvenimo blogumas.
Samanas rinkti — kokius nors trūkumus turėsi ar gausi mirties žinią.
Sargas — pakvies į valdišką įstaigą pasiaiškinti.
Pačiam būti sargu — pasisekimas.
Saulė šviesi — laimė.
Temstant — nelaimė.
Semti vandenį — ašaros ir skausmas.
Seminarija, leisti vaikus mokytis —tavo vaikai bus laimingi.
Vaiką leisti į kunigus — vaikui mokslas seksis.
Senoviški daiktai — pasikartos laiškai.
Serbentai — ašaros.
Sesuo, jei mirusi — bus kieno nors šermenys, gyva — gausi iš jos žinių.
Sėklos — per gerus darbus būsi laimingas.
Sėlenos — nedidelis pelnas,
Jomis karves šerti — turėsi pelną.
Siekti ko nors — savo norų nepasieksi.
Siena aukšta — būsi kur nors uždarytas.
Sienomis vaikščioti — tave persekioja pavojus.
Perlipti aukštą sieną — išvengsi nelaimės.
Sidabras — tave seka.
Sidabrą pirkti — didelis nemalonumas.
Sidabrą parduoti — atsikratysi nemalonumų.
Silkę valgyti — bėda, kaip liga.
Siūlai. jais siūti, juos vynioti — reiks kur nors keliaut.
Siūti su adata ar mašina — geras uždarbis.
Siundyti ant ko nors šiĮnis — turėsi ant ko nors pykti ar bartis.
Siurbėlė — turėsi kokius nors išnaudotojus, kurie norės viską gauti dovanai.
Skauduliai — bėda.
Skarmalė — nemalonumai, bei girtuoklystė.
Skara, ją rasti — įgysi naujų draugų bei užtarėjų.
Skalbiniai — apgavimas.
Skėtis — dovana.
Skolinti kam nors pinigų — nusikratysi savo nemalonumais.
Skustuvas — turėsi bėdos dėl niekų.
Pačiam įsipjauti skustuvu — ilgas rūpestis ir nusiminimas.
Skruostai — pasisekimas ir nauda.
Skrynia pilna — daug palaimos.
Skrynia tuščia — vargas gyvenime ir tuštuma.
Skubėti — paliksi darbą.
Skruzdėlės — daug pelningo darbo turėsi.
Spęsti spąstus — persekiosi ką nors.
Slėpti ką nors — blogi dalykai.
Sliekus rinkti — tuščius dalykus įsimanysi dirbti.
Sirgti sloga — prie blogo darbo neturėsi kantrybės.
Slyvas valgyti – jei saldžios – džiaugsmas, jei rūgščios – nepasisekimas ar liga.
Smegenys — daug rupesčių.
Sniegas — išgirsi naujienų.
Į sniegą įkristi giliai — nelaimėn pakliūti.
Sostas — pasisekimas.
Spaustuvė — turėsi išlaidų švietimo dalykuose, joje tamsu — negerai.
Sparnus turėti ir skristi — turėsi pasisekimo.
Spanguoles valgyti — kraujas, ašaros,nelaimės.
Spragilai — su kuo nors susipyksi.
Spilga — mažas nemandagumas.
Spiečius bičių — tėvų palaima ir laimė.
Spyna — liūdnumas ir vagystė.
Spinta pilna turto – vedusiems – geras gyvenimas, o nevedusiems – pelninga vieta.

Š
Šakos suverstos — vargas.
Šaknis rauti — sveikata, pasisekimas.
Šarka — jauniems — vestuvės, pagyvenusiems — liūdnos naujienos.
Šautuvas — pavojus.
Šaunant girdėti — greit išgirsi negerą naujieną.
Šeimyna — laimė ir gera sveikata.
Šerti gyvulius — palaima ir nauda namuose.
Šermukšnis su uogomis — širdies skausmas, nuliudimas.
Šepečiai, jais ką nors valyti — sutvarkysi savo reikalus.
Šeškas — netikėta gėda kompanijoje.
Šiaudai — turėsi painių reikalų.
Šieną šienauti — greitai baigsis rūpesčiai.
Šiukšlynas — tavo namuose betvarkė.
Šilkus pirkti — geroje kompanijoje puotausi.
Šlubis — nevisai geras žmogus prie tavęs taikosi.
Šluota — gėda ir pažeminimas.
Šluoti su ja — mirties ženklas.
Šokti — maža liga, kartais netikėtas pasigėrėjimas.
Šokiuose būti — permaina blogon pusėn.
Šokant paslysti ir nugriūti — neteksi garbės
Šonkauliai savi — sunki liga, gal net mirtis.
Šukos — dėl ko nors bus nemalonumų.
Šukės sudaužyto indo — barniai.
Šulinys — pavojus, vargas.
Šunys — geri draugai.
Jų užpultam — priešai užpuls tave.
Švarkas naujas, geras dėvėti — turėsi gerą vietą ir visi tave gerbs.
Švarkas suplyšęs — blogai.
Ðvarką pamesti — neteksi darbo.
Šviną nešti — sunki gyvenimo našta dar pasunkės.
Švilpyne švilpauti — norėsi pagarsėti,bet tau trukdys.
Šerius pardavinėti — pavydas.

T
Tabakas — galvosūkis ir simki ligota sveikata.
Tabaką uostyti — barniai.
Tabokinė — ašaros.
Pilna tabokinė — vyrams — išlaidos,moterims — gėda.
Tašė, joje ką nors nešti — turėsi laukiamų svečių savo namuose.
Taisyti sugriuvusius daiktus — turėsi’ skubų ir netikėtą reikalą.
Takas, juo vaikščioti — mažas gyvenimo pagerėjimas.
Talka, joje dirbti — pateksi į naudingą draugiją.
Pačiam kviesti į talką — būsi didelėje kompanijoje.
Tamsoj būti — didelė nelaimė.
Traktorius — vargas ir noras blogais žmonėmis atsikratyti.
Tardytojas — dėl kivirčų turėsi nemalonumų.
Tarakonai — vargas ir noras nusikratyti blogais žmonėmis.
Taukus tirpinti ar valgyti — bloga ateitis ir nesėkmė.
Testamentas — sunki liga ar mirtis.
Jį gauti — vargas.
Tinkuoti — pataisyti gyvenimo reikalus.
Trupinius rinkti — visokios ligos ir nelaimės.
Tarnas — apsirikimas.
Tarka — širdgėla, blogos mintys, ištvirkavimas.
Tašyti medžius — turėsi už padarytas išlaidas gailėtis.
Taurės, iš jų gerti — didelis smagumas arba vaišės.
Teismo diena — pergyvensi perversmą arba negerumus.
Tekėti už jauno, gražaus jaunikaičio —laimė, sėkmė.
Tekėti už našlio — vargas ir nelaimė.
Telegramą gauti — turėsi skubėti į ke lionę.
Telefonu kalbėti — greitai išgirsi gerą žinią.
Tetervinus medžioti — meilė ir šiaip žinios.
Teatras – bloga naujiena, nesėkmės
Tėvai mirę — išgirsi blogas naujienas.
Tėvus gyvus — palaima.
Tošės, jas lupti nuo medžio — pergyvensi ir daug ašarų išliesi.
Tinklas, į jį įpulti — į kokias nors pinkles įkliūsi, į moterų gudrybes ir t.t.
Turtus gauti, paveldėti — laimė, meilė,didelis malonumas.
Turgavietė — nesantaika, oro permaina.
Tvanas ir jame skęstantys žmonės —didelė nelaimė.
Pačiam skęsti — įpulsi į dideles bėdas.
Tvartai pilni gyvulių — visų tavo norų išsipildymas ir pasisekimas.
Tvora — neišsipildys tavo sumanymai.

U
Ubagas — nusižeminimas ir nuliudimas.
Pats ubagas — pergyvenimas.
Ūdra, ją gaudyt — savo laimės nepavysi.
Ūdrojančios kiaulės — padaugės pavydėtino pelno.
Ugnis deganti vasaros metu — bus dideli karščiai.
Žiemos metu — dideli šalčiai.
Uodai — plepalai ir nusivylimas.
Uodo įkastas — maža liga.
Uodega — nemalonumas ir gėda.
Uogas rinkti — teks lieti ašaras ir liūdėti.
Jei uogas valgysi gražias — tai ašaras pakeisi į džiaugsmą.
Uošvė — nelaimė.
Upė, per ją brist, jei vanduo švarus —tai nelabai blogai, nešvarus — blogai.
Uolos, po jas landžioti — visas kliūtis nugalėsi.
Usnys, jas rauti — kas nors iš draugų ar giminių mirs.
Utėlės — gausi pinigų.
Mušti jas — nusikratyti ir vargų ir bėdų.
Uždarbį gauti — skolinti daiktai negrįš.
Ūkis — gausi giminių palikimą.
Ūsai dideli — garbė ir pasisekimas.
Universitetą lankyti — pakilimas gyvenime ir garbė.
Urvas — visas kliūtis nugalėsi.

V
Vabalas — apkalbos.
Pats apniktas vabalų — turėsi kovą su žmonėmis.
Vadžios — bauda, reikalų suvaržymas.
Vagis, jo užpultam būti — liga ar nelaimė.
Vagis apvogiant — mirs iš senųjų tarpo.
Vagoti bulves — pakasynas.
Vagose gulėti — teks pačiam sirgti ar šiaip bėda.
Vaikus auklėti — nemalonumai ir vargas.
Vaikai riebūs, gražus — viskas pavirs į gerą, vargas taps džiaugsmu.
Vainikas rūtų ar laurų, jį dėvėti —garbė.
Vainikas iš šlamštų ir dėvėti — negarbė.
Vaisius skinti — širdgėla dėl meilės ir gyvenimo.
Juos valgyti — malonumas.
Valgiai geri — sveikata ar būsi tarp artimų.
Vanagas — nelaimė.
Jis peša galvą — mirties pavojus.
Vandens daug(vanduo) — daug ašarų, sunkumai.
Vargonai grojantys — matysi verkiančius.
Pačiam groti vargonais — būsi prie didelio ir sunkaus darbo, kurį be triukšmo atliksi.
Varlės — pinklės ir be trukdymo reikės jas pergyventi.
Mušti jas — tapsi nugalėtoju, ar išsipainiosi iš kliūčių.
Varnos — nelaimė.
Juodos varnos — mirties pavojus.
Daug lesančių varnų — mirtis.
Varpas skambantis — išgirsi didelę naujieną.
Varškė — blogas oras.
Varškę valgyti — nuliūdimas dėl menkniekio.
Vasara — didelis džiaugsmas, būsi laimingas.
Vasarai baigiantis — nuliūdimas.
Važiuoti kur nors — pergyvensi, svarbi permaina.
Važiuojant su vežimu apvirsti — suirs gyvenimo laimė.
Velniai — blogi žmonės tave apkalbės.
Su jais šokti — būsi keblioje padėtyje.
Verpti — meilė.
Vestuvės — būsi laidotuvėse.
Pačiam vesti — mirtis.
Vėliava valstybinė — laimė ir visų norų išsipildymas.
Vėliava raudona — norai išsipildys.
Vėjas stipriai pučia — gausi blogą žinią.
Vienuolis — vargas ir bėda.
Pats vienuolis — vargas.
Viešėti kur nors — turėsi trukdymą.
Vilkas — su baisiais žmonėms, sukčiais turėsi reikalų.
Įkąstam būti — kerštas ir pavydas.
Vilnas kirpti, verpti — turėsi pelningą darbą.
Vinis pirkti ar rasti — sunkumai.
Kalinėti — su kuo nors susipyksi.
Vištos — plepalai.
Su viščiukais — dideli nesmagumai.
Voras su voratinkliais — su apsukriu žmogumi turėsi reikalų.
Vyšnias valgyti — reiks ašarų išlietį širdgėlą pergyventi.
Vyrai nuogi — moterims — nevykę įsimylėjimai, vyrams — nesėkmė.
Veidrodis — laimė.
Veidrodį sudaužyti — suduš tavo gyvenimo laimė.
Vaišinti — turėsi išlaidų.
Arbata vaišinti — nemalonūs svečiai.
Vaivorykštė — gausi įspėjimus, kurių dėka išvengsi nelainaės.
Valdovas — permaina geron pusėn.
Valdovas pats — išdidus.
Vergas — išgirsi daug neteisybės.
Pats vergas — patirsi daug skriaudų.
Veršiai — malonumas, jauniems — meilė.
Veršiukus pjauti — kas nors pelningo.
Vėžius gaudyti — netikslumas moterų kompanijoje, ar šiaip kur nors kitur gėda.
Vilnis ar bangas liūliuojant virš vandens— didelės sunkenybės.
Vyną gerti, jei gardus — būsi geroje draugijoje, jei blogas — blogoje.
Vystyklus džiauti — kas nors tave apkalbės.
Veidas — daug palaimos tavo gyvenime.
Veidas gražus — gerą daiktą gausi.
Veidas negražus — nuobodumas ir nusivylimas.
Virinti skalbinius — geri darbai išeis į gerą.

Z
Zuikis — nelaimė.
Zuikį išmest iš savo namų — išvengsi nelaimės

Ž
Žaibas — artėja pavojus.
Žąsis — gausi laišką arba gerą žinią.
Žemę dirbti, arti, akėti — turėsi naudos.
Žemės drebėjimas — barniai.
Žemčiūgus (perlus) pamesti — prapuls dovana.
Žemčiūgus nešioti — gausi dovanų.
Ženklus įvairius gauti — turėsi savo reikaluose pasisekimą ir garbę.
Žiedas šliūbinis(vestuvinis), jį gauti – nevedusiems- gerai, pažintis ir apsivedimas, vedusiems – malonus, šeimyninis gyvenimas.
Žiedą pamesti — nesantaika ir išsiskyrimas.
Žibutes uostyti — džiaugsmas.
Žibutė nuvytusi — netikusi meilė.
Žili plaukai — garbė.
Žirnius valgyti, juos gauti — ašaros.
Žirklės — darbas.
Kirpti žirklėmis — teks ginčytis.
Žiurkės — vagystės ar kokie nemalonumai.
Jas pagauti — pagausi vagį.
Žmonės juodai apsirengę — laidotuvės.
Žmonės baltai ar šviesiai apsirengę —linksma kompanija.
Žmogžudys, su juo grumtis — mirties pavojus.
Iš jo išsisukti — išsigelbėsi iš mirties pavojaus.
Žuvys — apkalbos arba lietus.
Žuvį valgyti — tave apkalbės.
Žvakės degančios — būsi pakviestas į pokylį.
Žvakės užgęstančios — mirtis.
Žvaigždės — pradėtas darbas labai seksis.
Žvaigždes gęstant — netikėtas džiaugsmas.
Žvirblis — vargas, keblumai.
Žvėrynas — turtas.
Žvyras, įkastu būti — kerštas.
Žydas — turėsi reikalų prekyboje su suktais žmonėmis..
Žaislas — vaikams — džiaugsmas.
Žaislas — jauniems — prašmatnumas.
Žaislas — seniems — nusiminimas.